Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo
Ngày 21/11/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Quyết định số 2765/QĐ-SLĐTBXH phê duyệt kết quả trúng thầu Gói 3: Quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; Dự toán: Quà chúc thọ,...
Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành...
Bộ Lao động – Thương bình và xã hội vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công...
Ngày 20/10/2023, SLĐTBXH có Quyết định số 2528/QĐ-SLĐTBXH phê duyệt E-HSMT Gói 3: Quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Dự toán: Quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
Ngày 13/6/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính...
Ngày 17/10/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải...
Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-SLĐTBXH ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động...
Để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2022 theo Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 05/4/2023 của Hội đồng tuyển dụng về kết quả điểm xét tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét...

Căn cứ Quyết định số 1932/QĐ-SLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đợt 2 năm 2022; Quyết định số 470/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê chuẩn danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại vòng 1, tham gia dự tuyển vòng 2, đợt xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2022;

Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 05 tháng 4 năm 2023;

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả tổ chức xét tuyển viên chức và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2022 

Kết quả này được niêm yết tại Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội và đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn từ ngày 06 tháng 4 năm 2023.

Thời gian  niêm yết nhận đơn phúc khảo kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2023.

Thí sinh cần giải đáp thêm thông tin, đề nghị liên hệ tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 18, đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 02343. 897 088 hoặc di động 083 205 1143 gặp ông Nguyễn Hữu Trí để giải đáp các kiến nghị của thí sinh)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.888.246
Đang truy cập: 2.094