Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Xây dựng và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập thông qua việc điều tra, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
Ngày cập nhật 01/07/2024

Ngày 25/6/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về điều tra, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2024 cho cán bộ, điều tra viên chủ chốt trên địa bàn tỉnh.

 

Tham dự Hội nghị có ông Hồ Dần - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Phòng Lao động - Việc làm thuộc Sở, Trung tâm Dịch vụ việc làm cùng với sự tham gia của 310 điều tra viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện/ thị xã/ thành phố; lãnh đạo và cán bộ phụ trách văn hóa xã hội của các xã/ phường/ thị trấn tại Hội trường Khách sạn Duy Tân.

Với mục tiêu thu thập thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế và thực trạng lao động thuộc các loại hình, ngành kinh tế, việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động qua đó làm cơ sở dự báo thông tin thị trường lao động,  hoạch định các chính sách việc làm, đào tạo kết nối, cung cầu phù hợp với thị trường lao động và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế của địa phương.

Kế hoạch điều tra, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm nay dự kiến có khoảng 290.000 hộ được điều tra, thu thập theo Mẫu số 01-Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH, 6.200 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động theo Mẫu số 02-Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH và 550 lao động là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam theo Mẫu số 03 - Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH, với các nội dung chủ yếu sau:

Về thu thập thông tin về cung lao động

- Đối tượng thu thập là người từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú trên địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin.

- Nội dung thu thập: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; số CCCD/ĐDCN, số sổ BHXH; Nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện tại;  Đối tượng ưu tiên; Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn cao nhất (trình độ chuyên môn/ lĩnh vực đào tạo/chuyên ngành đào tạo);  Biến động thông tin (chuyển đến/đi; Nơi đi/đến); Thông tin về BHXH; Công việc chính đang làm (tên công việc; vị thế việc làm; nơi làm việc; tên, loại hình, ngành kinh tế, địa chỉ); Tình trạng thất nghiệp (loại hình thất nghiệp, thời gian thất nghiệp); Lý do không tham gia hoạt động kinh tế; Có nhu cầu tìm kiếm việc làm, có nhu cầu đào tạo nghề; Quy trình thu thập thông tin được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo (căn cứ Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH).

Về thu thập thông tin về cầu lao động

- Đối tượng được thu thập là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động, bao gồm: Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp sử dụng lao động làm việc cho mình là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Nội dung thu thập: Việc sử dụng lao động của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Lao động, Nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động, Quy trình thu thập thông tin được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo (căn cứ Điều 11 Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH).

Về thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đối tượng được thu thập là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Bộ luật Lao động.

- Nội dung thu thập: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; giấy phép lao động; Trình độ chuyên môn đào tạo và chuyên ngành đào tạo; Vị trí công việc; chức danh công việc; hình thức làm việc; loại hình doanh nghiệp, tổ chức làm việc; kinh nghiệm làm việc; chứng chỉ hành nghề (nếu có); Địa điểm và thời gian làm việc.

- Quy trình thực hiện được quy định tại Phụ lục 3 kèm theo (căn cứ Điều 14 Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH). 

Dự kiến việc điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 20/7/2024 đến ngày 20/8/2024.

 

Hoài Ni - Phòng LĐVL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.157.848
Đang truy cập: 140