Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S
Ngày cập nhật 24/10/2023

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của nền tảng Hue-S; nâng cao hiểu biết, kỹ năng số trong việc khai thác và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh. Lãnh đạo Sở yêu cầu:

1. Trưởng các phòng, tổ chức, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo:

- 100% công chức, viên chức và người lao động phải cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ, ứng dụng trên nền tảng Hue-S;

- 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S hàng tuần (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 26/11/2023). 

(Nội dung, hình thức, cách thi, thời gian thi…truy cập vào chuyên mục "Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S" trên ứng dụng Hue-S để biết thông tin chi tiết)

2. Sau khi kết thúc Hội thi, báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở biểu dương, khen thưởng vào dịp cuối năm 2023.

 

 

Nguyễn Ngọc Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.266
Đang truy cập: 993