Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 08/05/2024

Ngày 06/5/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gồm tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội bao gồm:

1. Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê, gồm có:

a) Chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: có 02 chỉ tiêu

b) Chỉ tiêu thống kê do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành:

- Về lĩnh vực Lao động-Việc làm: có 19 chỉ tiêu

- Về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: có 06 chỉ tiêu

- Về lĩnh vực Người có công: có 04 chỉ tiêu

- Về lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Giảm nghèo: có 11 chỉ tiêu

- Về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: có 10 chỉ tiêu

- Về lĩnh vực Chăm sóc và bảo vệ trẻ em: có 05 chỉ tiêu

- Về lĩnh vực Bình đẳng giới: có 02 chỉ tiêu

- Về lĩnh vực Thanh tra và các lĩnh vực khác: có 08 chỉ tiêu

Quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư

2. Nội dung chỉ tiêu thống kê: quy định chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư

Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2024

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Huy Hoàng - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.234
Đang truy cập: 986