Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2024
Ngày cập nhật 05/07/2024

Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024.

Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-UBND

I. Nhu cầu, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng chi tiêu tuyển dụng công chức là 20 chỉ tiêu để thi tuyển công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2024 đính kèm)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.2. Việc tuyển dụng đối với trường hợp Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ)

2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

3.1. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu kèm theo Thông báo này) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Địa điểm nộp, gửi Phiếu: Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, số 09 Đống Đa, thành phố Huế.

- Thời hạn nộp: 30 ngày, kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024 đến ngày 23 tháng 7 năm 2024 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

c) Trường hợp thí sinh dự tuyển đã là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội và công an) và người làm công tác cơ yếu, nếu đăng ký dự thi phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác, làm việc có văn bản đồng ý cho phép đăng ký dự tuyển công chức.

3.2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

 Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 02-SNV) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển đồng thời quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề cùng vị trí.

4. Điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm  vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính

b) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 môn thi.

- Môn Kiến thức chung: Gồm 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Môn Ngoại ngữ: Gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn thi Môn Ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai trở lên về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, được học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng môn thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cả 2 môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

1.2. Vòng 2. Phỏng vấn Môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực được tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Thang điểm: 100 điểm.

c) Thời gian: 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

2. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 7 năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

2. Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Huế, số 82 đường Hùng Vương, thành phố Huế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; phê duyệt kết quả tuyển dụng.

2. Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng)

a) Có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng công chức bảo đảm theo kế hoạch;

b) Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2.

c) Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

d) Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức.

đ) Thông báo đối với các trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.

e) Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển

g) Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;

h) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả thi tuyển;

i) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển.

3. Sở Nội vụ

a) Cơ quan thường trực giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng tuyển dụng thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Mục V của Kế hoạch này.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức tuyển dụng công chức;

c) Phối hợp với các đơn vị, địa phương để cử người tham gia vào Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2 theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng;

d) Phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng nội dung, danh mục tài liệu ôn tập có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; chuẩn bị nội dung phỏng vấn.

đ) Ban hành quyết định tuyển dụng công chức sau khi có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Cử người tham gia vào Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2.

b) Xây dựng nội dung, danh mục tài liệu ôn tập có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; chuẩn bị nội dung phỏng vấn.

5. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí kinh phí cho Sở Nội vụ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024.

6. Công an tỉnh

 Bảo đảm công tác an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức năm 2024 theo quy định.

7. Trường Cao đẳng Huế

Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện cho quá trình tổ chức tuyển dụng công chức năm 2024.

Các văn bản liên quan đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.157.848
Đang truy cập: 130