Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hướng dẫn kiểm tra QR thẻ kiểm soát dịch bệnh hoặc PC-Covid cho lực lượng kiểm tra lưu động và các đoàn kiểm tra điểm kiểm soát thẻ QR
Ngày cập nhật 10/12/2021

Nhằm thực hiện quyết liệt triển khai QR bằng thẻ kiểm soát dịch bệnh, ngày 07/12/2021 Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản hướng dẫn việc nhận diện giải pháp, loại hình kiểm tra, nội dung kiểm tra. Nội dung cụ thể như sau:

 

1. Nhận diện giải pháp

Giải pháp cũ: Là giải pháp người dân sử dụng Hue-S để quét mã QR được treo, dán cố định tại các cơ sở kinh doanh, điểm đến. Giải pháp này đã tồn tại những bất cập và không còn hiệu lực sử dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Giải pháp mới: Thay vì treo, dán mã QR tại các điểm đến, mỗi công dân đều được cấp 01 mã QR trên thẻ kiểm soát dịch bệnh được in bằng thẻ giấy hoặc thẻ nhựa hoặc sử dụng mã QR điện tử trên Hue-S hoặc PC-Covid. Các điểm đến phải dùng thiết bị để quét các mã QR của người dân để xác nhận vào/ra. Giải pháp này đã phát huy hiệu quả và được UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất triển khai toàn tỉnh.

2. Loại hình kiểm tra

Có 2 loại hình kiểm tra: Kiểm tra tại các điểm đến có triển khai thiết bị quét QR và kiểm tra trên đường, khu phố, nơi công cộng không phải là điểm đến cụ thể.

- Kiểm tra tại điểm đến: Nhân sự kiểm tra trực tiếp tại các điểm ra vào cơ quan, doanh tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, điểm kinh doanh .v.v. Các điểm đến chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng kiểm soát thống nhất được hướng dẫn tại địa chỉ: https://huecity.vn/quetqr.

- Kiểm tra trên tuyến đường, khu phố, nơi công cộng: Nhân sự kiểm tra là lực lượng được chính quyền địa phương giao nhiệm vụ kiểm tra trên các tuyến đường, khu phố, các điểm công cộng không phải là điểm đến cụ thể. Trường hợp này sử dụng ngay chức năng quét QR trên Hue-S để quét mã QR trên thể kiểm soát dịch bệnh hoặc PC-Covid.

3. Nội dung kiểm tra của các lực lượng chức năng

a. Kiểm tra tại các điểm đến

Kiểm tra có cài đặt ứng dụng và tổ chức triển khai theo đúng quy định không?

Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị quét có đúng vị trí và có tổ chức giám sát việc quét QR của người ra vào điểm đến.

Hướng dẫn tháo gỡ các QR được dán, treo các điểm đến theo giải phảp cũ không còn sử dụng.

Kiểm tra số lượng quét tại các điểm đến để xác định mức độ nghiêm túc thực hiện tại các điểm đến (Mục 1 của tài liệu hướng dẫn kèm theo).

b. Kiểm tra trên tuyến đường, khu phố, nơi công cộng

Lực lượng kiểm tra lưu động trên các tuyến đường, khu phố, các điểm công cộng... không phải là điểm đến; thực hiện kiểm tra vi phạm chống dịch qua việc quét mã QR thẻ kiểm soát dịch bệnh hoặc PC-Covid:

- Kiểm tra đã có tạo mã QR hay chưa? Trong trường hợp chưa tạo mã thì yêu cầu thực hiện bằng một trong các hình thức sau: Liên hệ tại UBND cấp xã để được hỗ trợ tạo mã QR hoặc hướng dẫn cài đặt Hue-S tại địa chỉ https://huecity.vn để tự tạo mã QR điện tử trong trường họp người dân có sử dụng điện thoại thông minh.

- Kiểm tra xem công dân có đang vi phạm các chính sách chống dịch trong quá trình di chuyển nơi công cộng (Mục 2 của tài liệu hướng dẫn kèm theo).

Nội dung chi tiết đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.419
Đang truy cập: 1.015