Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/08/2022

Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VIII, kỳ họp lần thứ 4 thông qua Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND, người cao tuổi và mức quà tặng, kinh phí thực hiện được quy định như sau:

1. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

a) Người cao tuổi thọ 70 tuổi, 75 tuổi: 400.000 đồng/người.

b) Người cao tuổi thọ 80 tuổi, 85 tuổi: 500.000 đồng/người.

c) Người cao tuổi thọ 90 tuổi: 600.000 đồng/người và 5 mét vải lụa.

d) Người cao tuổi thọ 95 tuổi: 700.000 đồng/người và 5 mét vải lụa.

đ) Người cao tuổi thọ 100 tuổi: 1.000.000 đồng/người và 5 mét vải lụa.

e) Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hàng năm được tặng 1.000.000 đồng/người.

(Áp dụng với người cao tuổi thọ ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế)

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện để bố trí cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi theo phân cấp của địa phương.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2022

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.607
Đang truy cập: 1.060