Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày cập nhật 30/08/2023

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách và quy định của pháp luật về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân về giới và bình đẳng giới, tạo sức lan tỏa trên địa bàn 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thông qua Hội thi lựa chọn được các sáng kiến, mô hình, hiệu quả thiết thực để truyền thông nhân rộng góp phần thực hiện mục tiêu vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm" xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới  trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

Đối tượng tham gia là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, học sinh và nhân dân đang công tác, làm việc, học tập, cư trú trên địa bàn 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:

a) Phần 1 (phần thi bắt buộc): Thi trắc nghiệm theo tuần trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác bình đẳng giới.

Trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây:

- Luật Bình đẳng giới 2006.

- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

- Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

- Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

-  Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 18/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030;

- Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác bình đẳng giới.

b) Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi xây dựng video clip tuyên truyền về công tác bình đẳng giới.

Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhóm tác giả, cá nhân xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… nhằm truyền thông hiệu quả thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hình thức dự thi

a) Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Ủy ban nhân dân 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

b) Đối với video clip tuyên truyền về bình đẳng giới được gửi trực tiếp về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (qua USB) để chấm và trao giải tại lễ tổng kết.

Thời gian thực hiện: Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 11/9/2023, kết thúc vào ngày 09/10/2023.

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm)

Mỗi tuần có 03 giải thưởng:

- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.

Giải thưởng phần thi xây dựng video clip tuyên truyền về công tác bình đẳng giới

Gồm có 08 giải thưởng, được đánh giá và trao giải một lần tại Lễ tổng kết:

- 01 giải nhất, trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- 02 giải ba, trị giá 1.000.000đ/giải.

- 03 giải khuyến khích, trị giá 500.000 đồng/giải.

Giải thưởng tập thể

a) Gồm có 05 giải cho 05 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gồm:

- 01 giải nhất, trị giá 5.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, trị giá 3.500.000 đồng/giải.

- 02 giải ba, trị giá 2.500.000 đồng/giải.

b) Giải thưởng tập thể chỉ được trao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có tham gia phần thi xây dựng video clip tuyên truyền về bình đẳng giới và nằm trong nhóm 05 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có điểm chấm cao nhất với các tiêu chí ưu tiên sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có nhiều video clip tham gia hội thi đảm bảo tiêu chí theo Thể lệ Hội thi bao gồm dự thi đối tượng tập thể hoặc cá nhân (đối với 24 UBND xã, thị trấn được tính cộng sản phẩm dự thi của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhóm tác giả, cá nhân đóng trên địa bàn của mình).

- Có tỷ lệ người tham gia phần thi trắc nghiệm nhiều nhất và đạt chất lượng bài thi tốt nhất (điểm trung bình từ 80 điểm trở lên), trong đó không có cá nhân nào đạt điểm 0 tại các tuần thi trắc nghiệm.

Đường link dự thi: https://hoithicsplbdg.thuathienhue.gov.vn

Nguyệt Ánh - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.157
Đang truy cập: 966