Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thừa Thiên Huế thực hiện nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững
Ngày cập nhật 05/10/2023

Tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững

Nhiều thành tựu đáng tự hào

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TU về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, huy động tối đa các nguồn lực của Trung ương, địa phương, cộng đồng và người dân, các nguồn xã hội hóa để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo.

Người nghèo tại tỉnh từng bước tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Theo số liệu mới nhất vào cuối năm 2022, toàn Thừa Thiên – Huế còn 11.735 hộ nghèo (36.708 khẩu nghèo), tỷ lệ 3,56 %; 10.854 hộ cận nghèo (33.579 khẩu cận nghèo), tỷ lệ 3,30%.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm 1,37%, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra. 16 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% đều có tỷ lệ giảm nghèo từ 7% trở lên, vượt chỉ tiêu phấn đấu đề ra, hiện tại còn 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%.

Ngoài ra, kết quả rà soát toàn tỉnh không ghi nhận hộ tái nghèo, cho thấy tác động tích cực và hiệu quả của chủ trương thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt công tác giảm nghèo ở huyện miền núi A Lưới, 1 trong 74 huyện nghèo quốc gia đạt kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 ở A Lưới là 38,20%, giảm 11,78% so với năm 2021, vượt chỉ tiêu phấn đấu đề ra.

Kết quả này là tiền đề để thực hiện mục tiêu đưa huyện A Lưới thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào cuối năm 2024, góp phần vào mục tiêu đưa toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế lên Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ

Ngày 4/10 trao đổi với PV, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, để tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, đơn vị đã bố trí kịp thời kinh phí để thực hiện tốt các chế độ, chính sách giảm nghèo, chú trọng huy động đóng góp của các doanh nghiệp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Sở đã tăng cường lồng ghép các hoạt động giữa các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tăng nguồn lực cho công tác giảm nghèo; Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm làm cơ sở cho việc tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo đến năm 2025.

Ngày hội việc làm gắn với giảm nghèo bền vững lần đầu tiên tổ chức tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đem lại nhiều cơ hội việc làm cho thanh niên và người dân. (Ảnh: T.V)

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai chương trình tại các cấp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Sở thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại các thôn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đối tượng yếu thế tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Ngoài ra, còn tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển hải đảo, tạo điều kiện cho người nghèo mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Quan trọng là thực hiện đồng bộ các mục tiêu, ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách nhà nước, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, chú trọng huy động sự đóng góp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Các tấm gương điển hình tiên tiến trong thoát nghèo, giảm nghèo được Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, nhân rộng mô hình; đồng thời, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua

 

Theo Báo Giáo dục và Thời đại
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.157.848
Đang truy cập: 1.108