Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thừa Thiên Huế triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Ngày cập nhật 05/11/2023

Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 351/KH-UBND về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 03/02/2023 về Truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/02/2023 thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 2849/UBND-VH ngày 30/03/2023 hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác bình đẳng giới năm 2023; Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, 2 xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo Bộ nhận diện truyền thông và thông điệp tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo). Đồng thời, tham khảo các tranh cổ động, hình ảnh theo mẫu về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; bộ nhận diện truyền thông, các tài liệu tuyên truyền khác tại các trang thông tin điện tử của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyệt Ánh - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.251
Đang truy cập: 990