Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 03 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 được công nhận thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 01/07/2024

Ngày 28/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ban hành Quyết định số 576/QĐ-TTg công nhận 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

 

Theo Quyết định số 576/QĐ-TTg, tỉnh Thừa Thiên Huế có 03 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo 2021-2025 (xã Điền Hương và xã Phong Chương thuộc huyện Phong Điền, xã Phú Diên thuộc huyện Phú Vang) được công nhận thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và đưa ra khỏi Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tại Quyết định số 576/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng có trách nhiệm công bố Quyết định này, chỉ đạo UBND các xã, UBND các huyện có xã nêu trên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và kết quả đạt được của các tiêu chí đối với xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025, chú trọng tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, cơ sở hạ tầng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phục vụ dân sinh để bảo đảm tính bền vững khi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.157.848
Đang truy cập: 167