Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 21-KL/TW, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày cập nhật 15/06/2022

Chiều ngày 14/6/2022, Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và triển khai nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể đảng viên, công chức trong Đảng bộ.

 

 

Tham dự Hội nghị có Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Đảng bộ. Hội nghị được tổ chức bằng hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến đến các chi bộ trực thuộc thông qua điểm cầu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh truyền đạt các nội dung nói trên. Cụ thể: Đối với việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Viết Thông cho biết, Kết luận số 21 tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII. Đó là, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cổ niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ…; Đối với chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”. Những quan điểm trong chuyên đề nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về  tinh thần tự lực, tự tin dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn; tinh thần đoàn kết, đồng tâm để phát triển về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của mỗi người trong hệ thống hành chính, về quan điểm gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Đối với nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là những tác phẩm đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác phẩm là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ ngĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Hồ Dần - Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở - phát biểu tại Hội nghị

Hình ảnh tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Dần – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã hoan nghênh tinh thần nghiêm túc học tập của đảng viên, đồng thời yêu cầu các đồng chí Bí thư, cấp ủy các chi bộ chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ, từng ngành, từng cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của đơn vị, phù hợp vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao tình thần tự học tập, nghiên cứu, áp dụng linh hoạt các nội dung nói trên góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và chất lượng hoạt động của chi bộ, cơ quan, đơn vị./.

 

Nguyệt Ánh - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.165
Đang truy cập: 968