Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chương trình, kế hoạch, định hướng
Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh;...
Căn cứ chương trình công tác tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và theo đề nghị của Chánh...
Căn cứ Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023; Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành lao động, người...
Ngày 28/5/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 753/QĐ-SLĐTBXH về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và...
Căn cứ chương trình công tác tháng 8/2022 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã...
Căn cứ chương trình công tác tháng 7/2022 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã...
Căn cứ chương trình công tác tháng 4/2022 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và theo đề nghị của Chánh văn...
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện (viết tắt là thanh...
Căn cứ chương trình công tác tháng 02, 3/2022 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và theo đề nghị của Chánh...
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021–2030...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.888.246
Đang truy cập: 2.125