Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Quay lại12345Xem tiếp
Lao động - Việc làm >> Lao động ngoài nước
Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài...
Chiều 28/11, tại TP. Huế diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác...
Chiều 30/5, tại văn phòng UBND tỉnh diễn ra lễ ký kết giữa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội với Tổ chức Suleco về việc đưa...
Đó là nội dung tại hội nghị tìm hiểu, trao đổi giữa công ty Vietravel với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành...
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Nhật Bản về việc việc...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Đối với một huyện miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì một trong những con đường...
Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hành trìnhthoát nghèo, những năm qua, Phòng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm >> Lao động ngoài nước
Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài...
Chiều 28/11, tại TP. Huế diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác...
Chiều 30/5, tại văn phòng UBND tỉnh diễn ra lễ ký kết giữa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội với Tổ chức Suleco về việc đưa...
Đó là nội dung tại hội nghị tìm hiểu, trao đổi giữa công ty Vietravel với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành...
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Nhật Bản về việc việc...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Đối với một huyện miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì một trong những con đường...
Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hành trìnhthoát nghèo, những năm qua, Phòng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm >> Lao động ngoài nước
Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài...
Chiều 28/11, tại TP. Huế diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác...
Chiều 30/5, tại văn phòng UBND tỉnh diễn ra lễ ký kết giữa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội với Tổ chức Suleco về việc đưa...
Đó là nội dung tại hội nghị tìm hiểu, trao đổi giữa công ty Vietravel với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành...
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Nhật Bản về việc việc...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Đối với một huyện miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì một trong những con đường...
Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hành trìnhthoát nghèo, những năm qua, Phòng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm >> Lao động ngoài nước
Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài...
Chiều 28/11, tại TP. Huế diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác...
Chiều 30/5, tại văn phòng UBND tỉnh diễn ra lễ ký kết giữa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội với Tổ chức Suleco về việc đưa...
Đó là nội dung tại hội nghị tìm hiểu, trao đổi giữa công ty Vietravel với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành...
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Nhật Bản về việc việc...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Đối với một huyện miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì một trong những con đường...
Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hành trìnhthoát nghèo, những năm qua, Phòng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lao động - Việc làm >> Lao động ngoài nước
Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài...
Chiều 28/11, tại TP. Huế diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác...
Chiều 30/5, tại văn phòng UBND tỉnh diễn ra lễ ký kết giữa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội với Tổ chức Suleco về việc đưa...
Đó là nội dung tại hội nghị tìm hiểu, trao đổi giữa công ty Vietravel với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành...
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Nhật Bản về việc việc...
Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật...
Đối với một huyện miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì một trong những con đường...
Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hành trìnhthoát nghèo, những năm qua, Phòng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.117.139
Đang truy cập: 2.814