Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019
Ngày cập nhật 09/01/2021
Từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Hiện nay, đã có một số văn bản ra đời hướng dẫn thi hành Bộ luật này.

 

STT

Văn bản hướng dẫn

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

15/02/2021

2

Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

01/02/2021

3

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

01/01/2021

4

Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

01/01/2021

Trước đó, tại Quyết định 24/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Bộ luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, trong đó có Bộ luật Lao động 2019.

Phan Thanh Ấn - Sưu tầm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.217
Đang truy cập: 981