Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hỗ trợ người lao động vay vốn học tập đào tạo nghề, đòn bẩy để thúc đẩy lao động nông thôn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Ngày cập nhật 23/12/2021

Đối với một huyện miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì một trong những con đường giúp người dân thoát nghèo nhanh và bền vững nhất là đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Người lao động muốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài phải được đào tạokỹ năng làm việc, học tập ngôn ngữ, văn hoá bản địađể thích nghi với môi trường làm việc mang tính chuyên nghiệp cao. Hầu hết người lao động chưa có việc làm tại huyện Nam Đông có điều kinh tế rất khó khăn, việc có đủ  nguồn kinh phí ban đầu để tham gia học tập, đào tạo nghề là điều không hề dễ dàng

Trước thực trạng đó, Đề án “Hỗ trợ người lao huyện Nam Đông đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giai đoạn 2021-2025” là một giải pháp mang tính nhân văn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Đề án đi vào thực hiện sẽ góp nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp cho người lao động nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vấn đề về tệ nạn xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.Một số nội dung của Đề án số 01/ĐA-UBNDngày 27/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, như sau:

  * Đối tượng thụ hưởng: Người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng (vợ/chồng/con của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, có công cách mạng), lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có hộ khẩu thường trú tại huyện Nam Đông.

    * Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách của địa phương.

    * Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến 2025.

  * Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2021- 2025, hỗ trợ 150 lao động (30 lao động/năm) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng (vợ/chồng/con của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, có công cách mạng), lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có hộ khẩu thường trú tại huyện Nam Đông.

* Hình thức hỗ trợ:Người lao động đủ điều kiệntham gia học tập, đào tạo nghề theo Đề án được vay vốn từ nguồnngân sách địa phương thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)huyện Nam Đông số tiền vay 15.000.000 đồng/người.

  *Thời hạn vay: tối đa18 tháng và được ngân sách địa phương cấp huyện hỗ trợ trả lãi cho người lao động trong thời gian này. Sau thời hạn trên người lao động có nghĩa vụ trả gốc và lãi cho NHCSXH theo quy định.

Đồng chí Dương Thanh Phước - PCT UBND huyện tham dự Hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động

Sau khi hoàn thành các lớp học tập, đào tạo nghề.Người lao động đủ điều kiện đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nếu có nhu cầu sẽ được hướng dẫn làm hồ sơvay vốn tại NHCSXH để đi làm việc ở nước ngoài với mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Số liệu từ Phòng LĐTB&XH huyện Nam Đông: từ khi Đề án có hiệu lực, Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện đã phối hợp NHCSXH huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền đến người lao động trên địa bàn bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạpcủa dịch bệnh Covid-19 đến nay sau gần 01 năm thực hiện Đề án chỉ có 07 lao động đăng ký và được vay vốn Hỗ trợ đào tạo nghề tại NHCSXH. Trong thời gian tới, Phòng LĐ-TB&XH huyện sẽ tổ chức các buổi định hướng nghề để thu hút lao động chưa có việc làm tham gia trong đó chú trọng lao động trở về từ các địa phương do Covid-19 đủ điều kiện tham gia Đề án nhằm góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp,thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2021-2025.

 

Anh Tấn - NHCSXH huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.117.139
Đang truy cập: 2.847