Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/04/2022

Ngày 30/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Quyết định số 312/QĐ-SLĐTBXH về việc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó:

1. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022 cho Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ trụ sở tại: 32 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Số điện thoại:  0234. 2211222  Email: pctth@cpc.vn

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Đại Phúc         Chức vụ: Giám đốc

- Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là 58.080.000 đồng.

Bằng chữ: (Năm mươi tám triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng)

- Danh sách người lao động được hỗ trợ và chi tiết mức hỗ trợ kèm theo Quyết định này.

2. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm chuyển kinh phí hỗ trợ cho Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế theo đúng quy định vào tài khoản nhận tiền hỗ trợ:

- Tên chủ tài khoản:  Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

- Số tài khoản: 116000020505

- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Thừa Thiên Huế

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.565
Đang truy cập: 1.047