Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững
Ngày cập nhật 07/03/2024

Ngày 01/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc  tổ chức Hội nghị giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững.

 

Hội nghị giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững là diễn đàn đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp; gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 69- CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua Hội nghị để kết nối, nhân rộng các mô hình liên kết đào tạo nâng cao kỹ năng lao động gắn với giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc 2 ở nước ngoài theo hợp đồng giữa các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và doanh nghiệp. Thông qua Hội nghị nhằm đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách đối với các cơ quan nhà nước trong việc phối hợp, đồng hành, hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động. 

Thời gian: Ngày 15 tháng 3 năm 2024 (Thứ Sáu)

Địa điểm: tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tập tin đính kèm:
Nguyệt Ánh - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.334
Đang truy cập: 1.015