Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến về Đề án Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/02/2021
Xem góp ý
2Lấy ý kiến Đề án Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/02/2021
Xem góp ý
3Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/03/2021
Xem góp ý
4Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021- 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/06/2021
Xem góp ý
5Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/06/2021
Xem góp ý
6V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP và Nghị định 15/2019/NĐ-CP
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/07/2021
Xem góp ý
7Lấy ý kiến về Điều 13 dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/12/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/12/2021
Xem góp ý
8Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình "đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2030"
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/12/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/12/2021
Xem góp ý
9Lấy ý kiến về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/12/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/01/2022
Xem góp ý
10Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/03/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/03/2023
Xem góp ý
11Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng cho người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/01/2024, Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/01/2024
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.422
Đang truy cập: 1.016