Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thanh tra
Thực hiện Quyết định số 923/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/5/2023 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về...
Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
Ngày 11/01/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Quyết định số 29/QĐ-SLĐTBXH về việc ban hành Quy chế tiếp công dân. Theo đó Quy chế có 5 chương, 17 điều quy định rõ:...
Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP về việc quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh Tra Chính phủ và vị trí công...
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Theo đó
Ngày 07/9/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và...
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019 với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ” do Bộ Lao động - Thương...
Sáng ngày 27/3/2019, tại Bình Dương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phát động Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019 với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành...
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế...
Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, ngày 26/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.501
Đang truy cập: 1.041