Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Văn bản pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
244 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
71/CÐ-TTg23/02/202323/02/2023xVề việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
73/QÐ-TTg10/02/202310/02/2023xPhê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
02/2023/NQ-HÐND04/01/202314/01/2023xBan hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn....
02/NQ-HÐND04/01/202304/01/2023xPhân bổ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách TƯ cho ngân sách địa phương thuộc các CTMTQG năm 2023
63/2022/QÐ-UBND29/12/202210/01/2023xBan hành Quy định phân loại, chuyển giao và tiếp nhận người lang thang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập
29/2022/TT-BLÐTBXH28/12/202228/12/2022xHướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập
28/2022/NQ-HÐND09/12/202219/12/2022xQuy định định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện A Lưới từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025
34/2022/NQ-HÐND09/12/202219/12/2022xQuy định mức quà tặng đối với người có công cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết nguyên đán và Ngày thương binh - Liệt sĩ hàng năm
27/2022/NQ-HÐND08/12/202219/12/2022xQuy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các CTMTQG và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1085/QÐ-TTg15/09/202215/09/2022xBan hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025
80/NQ-HÐND07/09/202207/09/2022xVề việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
16/2022/TT-BLÐTBXH06/09/202206/09/2022xBan hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
17/2022/TT-BLÐTBXH06/09/202206/09/2022xHướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
808/QÐ-LÐTBXH05/09/202205/09/2022xBan hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025
59/2022/NÐ-CP05/09/202220/10/2022xQuy định về định danh và xác thực điện tử
14/2022/TT-BLÐTBXH30/08/202230/08/2022xQuy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
15/2022/TT-BLÐTBXH30/08/202215/10/2022xBan hành quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng
55/2022/NÐ-CP23/08/202210/10/2022xQuy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
757/QÐ-BLÐTBXH18/08/202218/08/2022xVề việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
53/2022/NÐ-CP15/08/202201/10/2022xQuy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.888.246
Đang truy cập: 2.132