Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Văn bản pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
268 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
04/2024/TT-BLÐTBXH06/05/202421/06/2024xQuy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
03/2024/TT-BLÐTBXH18/04/202405/06/2024xHướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế,phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
111/2024/QH1518/01/202418/01/2024xVề một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
76/2023/TT-BTC29/12/202329/12/2023xQuy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
19/2023/TT-BLÐTBXH29/12/202329/12/2023xBan hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặt biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
1603/QÐ-TTg11/12/202311/12/2023xVề việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024
1600/QÐ-TTg10/12/202310/12/2023xVề việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
26/2023/NQ-HÐND07/12/202307/12/2023xQuy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện phát triển sản xuất thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh TT Huế giai đoạn 2021-2025
108/2023/QH1529/11/202329/11/2023xVề giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia..."
105/2023/QH1510/11/202310/11/2023xVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
104/2023/QH1510/11/202310/11/2023xVề dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
184/NQ-CP04/11/202304/11/2023xVề việc giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TƯ giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
1221/QÐ-TTg22/10/202322/10/2023xVề việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương...
70/2023/NÐ-CP18/09/202318/09/2023xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
20/2023/NQ-HÐND21/08/202321/08/2023xQuy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025
55/2023/TT-BTC15/08/202315/08/2023xQuy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025
29/2023/QÐ-UBND11/07/202311/07/2023xQuy định quản lý thanh toán vốn đầu tư công....
30/2023/QÐ-UBND11/07/202311/07/2023xQuy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng...
38/2023/NÐ-CP24/06/202324/06/2023xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ
1475/QÐ-UBND21/06/202321/06/2023xQuyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 509/QĐ-UBND
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.624
Đang truy cập: 1.062