Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kiểm tra việc thực hiện chấp hành pháp luật giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/06/2024

Thực hiện Công văn số 1180/TCG NN-PCTT ngày 15/6/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Quyết định số 33/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/01/2024 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024; Kế hoạch số 983/KH -SLĐTBXH ngày 09/4/2024 về việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Công văn số 1527/SLĐTBXH-GDNN ngày 28/5/2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

 

Chiều ngày 12/6/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà về nội dung thực hiện chấp hành pháp luật giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện Đoàn kiểm tra ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Sở, Trưởng đoàn nêu lý do, nội dung làm việc. Đoàn đã nghe ông Trần Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà báo cáo tình hình thực hiện chấp hành pháp luật giáo dục nghề nghiệp của đơn vị. Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp thời gian từ ngày năm 2023 đến ngày 15/5/2024.

Sau quá trình kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra một số tồn tại hạn chế để giúp cho Trung tâm thực hiện tốt trong việc triển khai các nội dung về: Đội ngũ nhà giáo; Cơ sở vật chất, kỹ thuật, chuyên môn phục vụ cho đào tạo; Chương trình, giáo trình đào tạo và các hồ sơ lưu trữ; Hoạt động cấp văn bằng chứng chỉ; Ghi chép, lưu trữ sổ sách quản lý đào tạo; Trang thiết bị phục vụ đào tạo; Tuyển sinh đào tạo nghề; Kết quả thi, kiểm tra và tốt nghiệp; Hoạt động liên kết đào tạo…

Qua đó, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Trung tâm cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Xây dựng kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2024 của Bộ LĐTBXH về quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo. Trong đó chú trọng bồi dưỡng chứng chỉ Kỹ năng nghề, tăng cường thực tập tại doanh nghiệp để tiếp cận công nghệ mới, dây chuyền sản xuất hiện đại của các doanh nghiệp.

2. Cần cập nhật việc sử dụng sổ sách, cập nhật chuyển các dữ liệu tốt nghiệp của học viên từ năm 2023 đến những năm tiếp chuyển sang thực hiện sổ mới theo Mẫu số 9 quy định tại Thông tư số 42/2015/TT - BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp. Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Văn bản số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 về đào tạo thường xuyên để đảm bảo theo quy định.

3. Trung tâm cần tổ chức thực hiện việc kiểm tra cụ thể khi bắt đầu khóa học theo Quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Văn bản số 5828/VBHN-BLĐTBXH.

4. Đối với những nghề vượt quy mô tuyển sinh theo thông báo đã được cấp, đề nghị Trung tâm lập hồ sơ để Sở tiếp tục cấp thông báo bổ sung về đào tạo nghề dưới ba tháng.

5. Trung tâm phải thực hiện công khai cơ sở vật chất; chương trình đào tạọ. Các nội dung công khai cần có thể hiện trên trang web của đơn vị, địa phương.

 

Lê Thị Kim Chi - Phòng GDNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.157.848
Đang truy cập: 52