Học sinh THCS, THPT (kể cả khối giáo dục thường xuyên) bắt đầu đi học trở lại vào ngày 27/4/2020
Ngày cập nhật 24/04/2020
Ngày 23/4, UBND tỉnh có Công văn số 3409/UBND-GD về việc cho học sinh đi học trở lại sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19.
 
 
 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều 22/4/2020; kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc giao ban trực tuyến sáng 23/4/2020; UBND tỉnh đã có Công văn số 3409/UBND-GD về việc cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông (kể cả khối giáo dục thường xuyên) bắt đầu đi học trở lại vào ngày 27/4/2020.

Học sinh tiểu học và trẻ mầm non bắt đầu đi học trở lại vào ngày 04/5/2020.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo lực lượng chức năng trực thuộc phối hợp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong việc phun thuốc sát khuẩn, khử trùng trước khi học sinh đi học trở lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các trường học thực hiện vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đảm bảo việc đi học trở lại an toàn, hiệu quả.

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày