Triển khai giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 28/04/2020
Chiều ngày 27/4, Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Văn Phương,  UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện chính quyền địa phương và thường trực Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hướng dẫn nội dung, phương thức giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Theo đó, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với người dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh kịp thời với các cấp ủy, chính quyền. Việc giám sát thực hiện theo 8 nội dung sau:

Giám sát việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; giám sát việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020; giám sát việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; giám sát việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; giám sát việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả đối với các địa phương có ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo riêng của địa phương ban hành); giám sát việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020; giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Về phương thức giám sát, ngoài phát huy giám sát của người dân ở khu dân cư, MTTQVN các cấp thành lập các đoàn giám sát để giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên, nhất là giám sát việc lập danh sách các đối tượng được hưởng theo Nghị quyết 42 và việc niêm yết danh sách tại trụ sở UBND xã, phường đảm bảo thời gian nhằm không phát sinh khiếu kiện.

Các tin khác
Xem tin theo ngày