Thông báo Kết quả xét tuyển vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký theo các vị trí việc làm tại TT Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTBXH
Ngày cập nhật 24/08/2023

Ngày 18/8/2023, Sở LĐTBXH có Quyết định số 1856/QĐ-SLĐTBXH về việc phê chuẩn danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại vòng 1, tham gia dự tuyển vòng 2, đợt xét tuyển viên chức năm 2023.

Theo Quyết định số 1856/QĐ-SLĐTBXH:

1. Vị trí việc làm Hành chính - Tổng hợp: 01 chỉ tiêu

Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 05 người;

Tổng số thí sinh dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 05 người

2. Vị trí việc làm Y tế - Điều dưỡng: 01 chỉ tiêu

Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 02 người;

Tổng số thí sinh dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2: 02 người

Nội dung chi tiết có file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày