Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 tại TT BTXH thuộc Sở LĐTBXH
Ngày cập nhật 24/08/2023

Ngày 18/8/2023, Sở LĐTBXH có Quyết định số 1856/QĐ-SLĐTBXH về việc phê chuẩn danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại vòng 1, tham gia dự tuyển vòng 2, đợt xét tuyển viên chức năm 2023.

Theo Quyết định số 1856/QĐ-SLĐTBXH

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập

a) Thời gian: bắt đầu vào lúc 15h30 ngày 28/8/2023 (chiều thứ 2)

b) Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế (18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế)

2. Thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2)

a) Thời gian: dự kiến buổi sáng: bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 31/8/2023 (thứ năm)

b) Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế (18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế)

Thông tin chi tiết có file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày