Thông báo
Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024.
Căn cứ Quyết định số  1969/QĐ-SLĐTBXH ngày  21 tháng 6 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê...
Ngày 12/6/2024, Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) có văn...
Thực hiện Công văn số 1319-CV/BTGTU ngày 11/6/2024 về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền tham gia Cuộc thi và Triển...
TỔ CHỨC THÁNG GIAO DỊCH VIỆC LÀM, TẠO CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở...
Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (hoàn toàn miễn phí, hoạt động 24/7 tất cả các ngày) - Tiếp nhận thông...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 09/1/2024 công bố danh mục 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực...

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và xã hội năm 2024

1. Chương trình Hội nghị

2. Các nội dung liên quan đến công tác năm 2023

a) Báo cáo công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

b) Các phụ lục kèm theo báo cáo công tác năm 2023;

c) Báo cáo công tác Giảm nghèo năm 2023;

d) Báo cáo tóm tắt công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

đ) Kế hoạch thực hiện Công tác giảm nghèo năm 2024

3. Các bài tham luận

a) Phát triển thị trường lao động;

b) Công tác đào tạo nghề;

c) Đánh giá hiệu quả các mô hình giúp người dân thoát nghèo trên địa bàn huyện A Lưới; công tác xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo đảm các chỉ tiêu đưa huyện A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo Quốc gia;

d) Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023, Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới;

đ) Về công tác thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà;

e) Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh sở, ngành, chuyển đổi số của Ngành Lao động – Người có công và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 21/12/2023; Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả tổ chức xét tuyển...
Tin khác
Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021 ***  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày13/9/2021 đến ngày 19/9/2021 ***  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021 *******  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ ĐIỀU CHỈNH LẦN 2 Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021 *******  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021 *******  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021 *******  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 8/8/2021  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021 *******  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021 *******  
Tin khác
Lao động - Việc làm
Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.375 lao động đi...
Ngày 25/6/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về điều tra, thu thập,...
Thực hiện Công văn số 2045/BLĐTBXH-CQLLĐNN ngày 16/5/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thông...
Ngày 31/5, tại TX. Hương Trà, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với UBND TX. Hương Trà và...
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nội dung “Phát triển giáo dục nghề nghiệp,...
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa...
Ngày 01/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc  tổ chức Hội nghị...
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)...
Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019; Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài...
Sau khi nắm được thông tin về đợt thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2024, nhiều lao động trẻ tại Huế đã háo hức...
Tin khác
Giáo dục nghề nghiệp
Thực hiện Công văn số 1180/TCG NN-PCTT ngày 15/6/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tăng cường công tác thanh...
Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành...
Chiều ngày 15/03, UBND tỉnh tổ chức lễ Công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Huế theo Quyết định số 147 ngày 05/2/2024...
Ngày 15/03, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm...
Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục...
Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% - 75%; tỷ lệ lao động trong ngành công...

Thực hiện Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 và nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới ba tháng cho người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Để đảm bảo Kế hoạch triển khai hiệu quả, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan đóng góp ý kiến về dự thảo Kế hoạch nêu trên. (có dự thảo Kế hoạch kèm theo và đã đăng trên website của Sở).

Văn bản góp ý gửi về Sở theo địa chỉ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế và vui lòng gửi file điện tử qua email: lvquang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn trước ngày 08/01/2024 để Sở tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

Thực hiện Kế hoạch số 558/KH-SLĐTBXH ngày 15/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội...
Sáng ngày 18/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam (Chương...
Tin khác
Người có công

Phóng sự về hoạt động phục hồi di ảnh liệt sĩ

https://www.trt.com.vn/phong-su-ngan/y-nghia-tu-hoat-dong-phuc-hoi-di-anh-liet-si

Thực hiện biên bản ký kết giữa Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế với Lãnh đạo 02 tỉnh Salavan và Sekong, nước Cộng hòa...
Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và...

Tối 28/1, Đoàn Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 10 đồng chí Lão thành Cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân của 9 huyện, thị xã, thành phố Huế và Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện Tỉnh ủy tham dự chương trình “Mãi Mãi niềm tin theo Đảng” năm 2024 do Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập Đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật.

 

Sáng ngày 22/7, Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 đã diễn...

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

 

Ngày 19/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách...
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm  ngày Thương binh - Liệt sĩ, để ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng...
Tin khác
Xã hội
Ngày 28/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ban hành Quyết định số 576/QĐ-TTg công nhận 9 xã đặc biệt khó khăn...
Chiều 4/6, tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã diễn ra hội nghị thẩm định hồ sơ công nhận huyện A Lưới...
Ngày 1/6, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự lễ phát động Tháng hành động...
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với Chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”;...
Thực hiện Kế hoạch số 2066/KH-BLĐTBXH ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức Lễ phát...
Ngày 10/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND tổ chức Tháng hành động vì Trẻ...
Trong những năm gần đây, người lao động tìm hướng thoát nghèo bằng con đường đi làm việc ở nước ngoài theo hợp...
Chiều ngày 24/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế...
Chiều ngày 23/04, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai...
Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua –...
Tin khác
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW,...
Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND về quy định phân loại, chuyển giao và tiếp nhận người lang...
Ngày 19/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với việc...
Chiều ngày 14/6/2022, Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện...
Kết hôn sớm và những tác hại đối với trẻ em Tảo hôn và hôn nhân cận huyết ...
Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong...
Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong...
Tháng đầu tiên của năm mới đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, ảnh hưởng tới mọi mặt...
Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối...
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...
Tin khác