Tổ chức thiết thực các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Ngày cập nhật 08/06/2018

Ngày 6/6/2918, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Thông qua các hoạt động, nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, huy động được sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng.

Các hoạt động hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), gồm: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công và thân nhân; biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ, có nhiều đóng góp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; gương người có công nỗ lực vượt khó và đạt nhiều nhiều thành tích trong cuộc sống, làm kinh tế, mẫu mực giáo dục con cháu trưởng thành, tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tập trung giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng đối với người có công theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thông qua việc huy động các nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách; vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở. Phát động cán bộ và nhân dân phát hiện, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ; triển khai việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình người có công tiêu biểu và chuyển quà của Chủ tịch nước cho gia đình chính sách. Tổ chức viếng, đặt vòng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh liệt sĩ trong toàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày