Hội nghị Tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (2013-2017) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/06/2018

Ngày 16/7/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 (Pháp lệnh 04) sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 01/9/2012. 

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Lao động - TB&XH, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các ngành, các cấp, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện Pháp lệnh 04 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công đảm bảo đúng, đầy đủ, kịp thời, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công trên địa bàn tỉnh; đưa chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công đến với người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội… Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế, vướng mắt cần phải khắc phục.

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2018 của Bộ Lao động – TB&XH về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; sáng ngày 27/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (2013-2017). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy viên Nguyễn Dung chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết đã đánh giá kết quả đạt được, sự tác động của việc thực hiện Pháp lệnh 04 trong 5 năm qua, phân tích những ưu điểm, thuận lợi, những khó khăn, hạn chế, vướng mắt và kiến nghị với các cơ quan Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp với lịch sử, thực tiễn của các địa phương, đất nước và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị này, đã triển khai Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạngtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dung đề nghị cán bộ các cấp phải rà soát và hỗ trợ tối đa trong việc làm hồ sơ cho đối tượng chính sách, giải quyết dứt điểm hồ sơ người có công còn tồn đọng nhằm đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách cho người có công đầy đủ, đúng đối tượng theo quy định; đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa...

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể (Phòng Lao động – TB&XH huyện Phong Điền; Phòng Lao động - TB&XH thành phố Huế;Ủy ban nhân dân Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy; Ủy ban nhân dân xã Quảng An, huyện Quảng Điền và Phòng Người có công, Sở Lao động - TB&XH) và5 cá nhân (ông Hồ Nam Đông,Trưởng Phòng Phòng Lao động - TB&XH huyện A Lưới; bà Trần Thị Thủy Xuân, Cán bộ Phòng Lao động - TB&XH huyện Phú Lộc; ông Nguyễn Bảo, Cán bộ Ủy ban nhân dânxã Vinh Thái, huyện Phú Vang; bà Hồ Thị Xong, Cán bộ Ủy ban nhân dânxã Thượng Quảng, huyện Nam Đông và ôngHà Văn Hương, Cán bộ Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà)đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2013-2017.

Hồ Văn Mẫn
Các tin khác
Xem tin theo ngày