Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Lãnh đạo Sở
1Hà Văn TuấnGiám đốc Sở0914156345 hvtuan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
2Hồ DầnPhó Giám đốc Sở0914019203 hdan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
3Phan Minh NguyệtPhó Giám đốc Sở0914052888 pmnguyet.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng Sở
4Nguyễn Văn ThiệnChánh Văn phòng0942053030 nvthien.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
5Trần Văn KhảiPhó Chánh Văn phòng0905540729 tvkhai.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
6Phan Thanh ẤnChuyên viên ptan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
7Ngô Thị Nguyệt ÁnhChuyên viên0935909039 ntnanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
8Lê Thị XuânChuyên viên0905074252 ltxuan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
9Phan Thị Kim LanVăn thư0914620400 ptklan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Thanh tra Sở
10Phan Quang TrungChánh Thanh tra0914190198 pqtrung.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
11Trương Như HùngThanh tra viên0915705623 tnhung.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
12Bùi Trần Nguyên AnhThanh tra viên0914162966 btnanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
13Lê Thị Thanh HiềnThanh tra viên0989635277 ltthien.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
14Trần Thị Phương LiênThanh tra viên0935686289 ttplien.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kế hoạch - Tài chính
15Hà Thị Hương GiangTrưởng phòng0905605645 hthgiang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
16Phan Thị Mỹ HạnhPhó Trưởng phòng0906426919 ptmhanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
17Nguyễn Hữu NghiPhó Trưởng phòng0914204092 nhnghi.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
18Trần Mạnh CườngChuyên viên0912065155 tmcuong.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
19Huỳnh Thị Thùy DươngChuyên viên0905460471 httduong.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Người có công
20Lê Thị NiềmTrưởng phòng0903531959 ltniem.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
21Hồ Văn MẫnPhó Trưởng phòng0983529129 hvman.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
22Khúc Thị Ngọc HàPhó Trưởng phòng0905979936 ktnha.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
23Triệu Quốc HoànChuyên viên tqhoan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
24Nguyễn Văn AnhChuyên viên0935699512 nvanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Việc làm - An toàn lao động
25Phan Trọng NhânPhó Trưởng phòng0905546446 ptnhan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
26Huỳnh Đình MinhChuyên viên01276198131 hdminh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
27Lê Thị Kim ChiChuyên viên0975279302 ltkchi.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
28Hồ Ngọc SinhTrưởng phòng0946928011 hnsinh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
29Ngô ThànhPhó Trưởng phòng0975175700 nthanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
30Nguyễn Mai Xuân QuỳnhChuyên viên nmxquynh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Dạy nghề
31Nguyễn Văn ThoảnTrưởng phòng01676767272 nvthoan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
32Lê Văn QuangPhó Trưởng phòng0914351701 lvquang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
33Phan Thế Hùng AnhPhó Trưởng phòng0914289188 pthanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
34Ngô Thùy KhiêmChuyên viên0905180612 ntkhiem.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Bảo trợ xã hội
35Đinh MẫnTrưởng phòng0982019277 dman.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
36Võ Thanh QuyếtPhó Trưởng phòng0935801567 vtquyet.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
37Phan Xuân SangChuyên viên0905186209 pxsang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
38Nguyễn Ngọc Huy HoàngChuyên viên0983534234 nnhhoang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Bảo vệ trẻ em - Bình đẳng giới
39Trương Đình BéTrưởng phòng0905211973 tdbe.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
40Lê Thị Thạnh UyênChuyên viên0985346056 lttuyen.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
41Phạm Thị Quỳnh AnhChuyên viên0905041369 ptqanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
42Hồ Quang MinhChi cục Trưởng0982137222 hqminh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
43Phan Cảnh TúPhó Chi cục Trưởng0914192830 pctu.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
44Lê Phú BỉnhChuyên viên lpbinh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Dịch vụ việc làm
45Nguyễn Duy ThôngGiám đốc Trung tâm0913425865 ndthong.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
46Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên nhphuc.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc NCC
47Nguyễn Đức HùngGiám đốc Trung tâm0127688055 ndhung.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
48Nguyễn Sĩ QuếPhó Giám đốc Trung tâm0905604295 nsque.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
49Đỗ Xuân HoàngChuyên viên dxhoang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Bảo trợ xã hội
50Ngô Duy BìnhGiám đốc Trung tâm0913465437 ndbinh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
51Hồ ĐậuPhó Giám đốc Trung tâm0916921495 hdau.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
52Trần Lâm TiếnPhó Giám đốc Trung tâm0982054362 tltien.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
53Nguyễn Thị Thanh HảiChuyên viên ntthai.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội
54Trần Quốc HùngGiám đốc Trung tâm0914097385 tqhung.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
55Nguyễn Thị Mai HươngPhó Giám đốc Trung tâm0127687333 ntmhuong.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
56Đặng Văn ThảoPhó Giám đốc Trung tâm0914114637 dvthao.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
57Mai Thanh BìnhChuyên viên
58Nguyễn Thị Bảo KhánhChuyên viên0935278130 ntbkhanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Quỹ Bảo trợ trẻ em
59Trần Thị Thái HòaGiám đốc Trung tâm0973499329 ttthoa.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
60Đỗ Lê Phương MaiPhó Giám đốc Trung tâm0906594678 dlpmail.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
61AdminChuyên viên