Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Lãnh đạo Sở
1Đặng Hữu PhúcGiám đốc Sở0234 3897021 dhphuc.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
2Hồ DầnPhó Giám đốc Sở.0914019203 hdan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
3Phan Minh NguyệtPhó Giám đốc Sở.0914052888 pmnguyet.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
4Nguyễn Hữu PhướcPhó Giám đốc Sở0915162357 nhphuoc.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng Sở
5Nguyễn Văn ThiệnChánh Văn phòng0942053030 nvthien.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
6Nguyễn Hữu TríPhó Chánh Văn phòng0388 306 143 nhtri.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
7Phan Thanh ẤnChuyên viên chính ptan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
8Ngô Thị Nguyệt ÁnhChuyên viên0935909039 ntnanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
9Lê Thị XuânChuyên viên0905074252 ltxuan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
10Hồ Thủy TiênVăn thư httien.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Thanh tra Sở
11Phan Quang TrungChánh Thanh tra0914190198 pqtrung.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
12Trương Như HùngThanh tra viên0915705623 tnhung.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
13Bùi Trần Nguyên AnhThanh tra viên0914162966 btnanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
14Lê Thị Thanh HiềnThanh tra viên0989635277 ltthien.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
15Trần Thị Phương LiênThanh tra viên0935686289 ttplien.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kế hoạch - Tài chính
16Hà Thị Hương GiangTrưởng phòng0905605645 hthgiang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
17Phan Thị Mỹ HạnhPhó Trưởng phòng0906426919 ptmhanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
18Nguyễn Hữu NghiPhó Trưởng phòng0914204092 nhnghi.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
19Trần Mạnh CườngChuyên viên0912065155 tmcuong.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
20Huỳnh Thị Thùy DươngChuyên viên0905460471 httduong.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Người có công
21Lê Thị NiềmTrưởng phòng0903531959 ltniem.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
22Hồ Văn MẫnPhó Trưởng phòng0983529129 hvman.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
23Khúc Thị Ngọc HàPhó Trưởng phòng0905979936 ktnha.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
24Triệu Quốc HoànChuyên viên tqhoan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
25Nguyễn Văn AnhChuyên viên0935699512 nvanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Việc làm - An toàn lao động
26Nguyễn Văn TuấnPhó Trưởng phòng nvtuan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
27Lê Thị Kim ChiChuyên viên0975279302 ltkchi.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
28Hồ Ngọc SinhTrưởng phòng0946928011 hnsinh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
29Ngô ThànhPhó Trưởng phòng0975175700 nthanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
30Nguyễn Mai Xuân QuỳnhChuyên viên nmxquynh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Dạy nghề
31Nguyễn Văn ThoảnTrưởng phòng01676767272 nvthoan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
32Lê Văn QuangPhó Trưởng phòng0914351701 lvquang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
33Phan Thế Hùng AnhPhó Trưởng phòng0914289188 pthanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
34Ngô Thùy KhiêmChuyên viên0905180612 ntkhiem.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Bảo trợ xã hội
35Võ Thanh QuyếtPhó Trưởng phòng0935801567 vtquyet.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
36Phan Xuân SangChuyên viên0905186209 pxsang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
37Nguyễn Ngọc Huy HoàngChuyên viên0983534234 nnhhoang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Phòng Bảo vệ trẻ em - Bình đẳng giới
38Trần Văn KhảiPhó Trưởng phòng0905540729 tvkhai.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
39Lê Thị Thạnh UyênChuyên viên0985346056 lttuyen.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
40Phạm Thị Quỳnh AnhChuyên viên0905041369 ptqanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
41Hồ Quang MinhChi cục Trưởng0982137222 hqminh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
42Phan Cảnh TúPhó Chi cục Trưởng0914192830 pctu.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
43Lê Phú BỉnhChuyên viên lpbinh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Dịch vụ việc làm
44Nguyễn Duy ThôngGiám đốc Trung tâm0913425865 ndthong.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
45Phan Trọng NhânPhó Giám đốc Trung tâm0905546446 ptnhan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
46Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên nhphuc.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc NCC
47Nguyễn Đức HùngGiám đốc Trung tâm0127688055 ndhung.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
48Nguyễn Sĩ QuếPhó Giám đốc Trung tâm0905604295 nsque.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
49Đỗ Xuân HoàngChuyên viên dxhoang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Bảo trợ xã hội
50Ngô Duy BìnhGiám đốc Trung tâm0913465437 ndbinh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
51Hồ ĐậuPhó Giám đốc Trung tâm0916921495 hdau.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
52Trần Lâm TiếnPhó Giám đốc Trung tâm0982054362 tltien.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
53Nguyễn Thị Thanh HảiChuyên viên ntthai.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội
54Trần Quốc HùngGiám đốc Trung tâm0914097385 tqhung.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
55Đặng Văn ThảoPhó Giám đốc Trung tâm0914114637 dvthao.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
56Nguyễn Thị Bảo KhánhChuyên viên0935278130 ntbkhanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
Quỹ Bảo trợ trẻ em
57Trần Thị Thái HòaGiám đốc Trung tâm0973499329 ttthoa.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
58Đỗ Lê Phương MaiPhó Giám đốc Trung tâm0906594678 dlpmail.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn