Tìm kiếm
Hướng dẫn, phổ biến pháp luật
Ngày 20/5/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm...
Ngày 23/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1023/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên...
Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ...
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
(Kèm theo công văn số 445./SLĐTBXH-DN  ngày 17  tháng 3 năm 2017)
Bộ LĐ-TBXH vừa ban hành Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Ngày  25/01/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành  Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc phân công các sở, ban, ngành đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo...
Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2017 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 09/02.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3.798.894
Đang truy cập: 52