Tìm kiếm
Hướng dẫn, phổ biến pháp luật
Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ...
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
(Kèm theo công văn số 445./SLĐTBXH-DN  ngày 17  tháng 3 năm 2017)
Bộ LĐ-TBXH vừa ban hành Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Ngày  25/01/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành  Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc phân công các sở, ban, ngành đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo...
Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2017 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 09/02.  
Quyết định 01/QĐ-CTN ngày 03/01/2017 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 Công văn số 04/NCC-KHTC ngày 03/01/2017...
Thủ tục giải quyết chế độ thương binh như thế nào? Có thể giám định gộp thương tật? Thương binh điều trị tại bệnh viện hưởng chế độ gì? Các chính sách đối với thân nhân người có công như thế nào?…...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3.764.974
Đang truy cập: 67