Tìm kiếm
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ V, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
Ngày cập nhật 18/06/2020
Ông Đặng Hữu Phúc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V (giai đoạn 2020 – 2025).

 

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Phương – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện các cơ quan liên quan và hơn 100 công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
Giai đoạn 2015-2019, Sở tăng cường quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nên nội dung thi đua khởi sắc hơn, chất lượng phong trào thi đua có nhiều đổi mới. Việc tổ chức đăng ký giao ước thi đua giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở được tổ chức hàng năm với các chỉ tiêu đăng ký thi đua cụ thể hơn, gắn với nhiệm vụ của ngành. Việc bình xét, đề xuất công nhận các danh hiệu thi đua được tổ chức chặt chẽ từ cơ sở nên đã khen thưởng đúng người, đúng tập thể qua đó khích lệ, động viên, phát huy tính sáng tạo, năng động, nhiệt huyết của nhiều nhân tố.
 
Đảng ủy, chính quyền Sở lãnh đạo, phối hợp với các Đoàn thể phát động, đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua, như: Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo ”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Đền ơn đáp nghĩa", "Xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội”, “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần” … kết quả đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành 5 năm qua.
 
Kết quả đạt được trong một số lĩnh vực chuyên môn: Giải quyết việc làm cho 82.615 lao động (trong đó đưa 3.608 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng); bình quân hàng năm tuyển sinh 15,8 nghìn người học nghề, đạt 105,58% kế hoạch, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 56% (năm 2016) đến cuối năm 2019 đạt 63,18%; Đảm bảo việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, từ năm 2015 đến cuối năm 2019 đã tiếp nhận và giải quyết trên 29.976 hồ sơ người có công và thân nhân; Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 8,36% (năm 2015) giảm xuống còn 4,17 % (2019), dự kiến đến cuối năm 2020 còn 3,67 %, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra và nhiều kết quả quan trọng khác, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.
 
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở đã biểu dương, tôn vinh và khen thưởng 28 cá nhân là điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015 – 2019.
 
Nguyệt Ánh - Văn phòng Sở
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.913
Đang truy cập: 2.585