Tìm kiếm
Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày cập nhật 08/08/2018
Đồng chí Phan Minh Nguyệt – Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở - phát biểu khai mạc hội nghị

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và kế hoạch của Đảng ủy Sở, ngày 01 tháng 8 năm 2018, Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hơn 100 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc Sở, Đoàn thanh niên cơ sở, chủ tịch hội cựu chiến binh cơ sở, chủ tịch công đoàn cơ sở và toàn thể đảng viên tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Minh Nguyệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các nghị quyết này đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Chính vì vậy, đồng chí đề nghị đại biểu tham dự hội nghị tập trung tiếp thu nội dung của các nghị quyết, từ đó căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị sớm triển khai thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Lê Đắc Dũng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt nội dung của Nghị quyết số 26 - NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – UVTV, Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết số 27 - NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 - NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Sở yêu cầu các cấp ủy, đoàn thể tiếp tục triển khai, tuyên truyền, đưa các nội dung các Nghị quyết vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động về quan điểm tư tưởng, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đề nghị các chi bộ tiếp tục chỉ đạo xây đựng chương trình (kế hoạch) hành động của tập thể, cá nhân để rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung thi đua… Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ về việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết./.

Đồng chí Lê Đắc Dũng – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tỉnh quán triệt NQ số 26 - NQ/TW tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – UVTV, Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt nội dung NQ số 27 - NQ/TW, NQ số 28 - NQ/TW tại Hội nghị

Ngô Thị Nguyệt Ánh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3.797.100
Đang truy cập: 108