Tìm kiếm
Xã hội >> Giảm nghèo bền vững
Chiều 7/12, ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, cùng lãnh đạo các ban ngành, các phường...
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách...
Nhằm thực hiện hiệu quả các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia...
Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo...
Thực hiện Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức và doanh...
Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Công tác xã hội Việt...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nam Đông về việc triển khai...
Đó là một trong những mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh...
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Thay đổi nhận thức và hành động thông qua phương pháp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.770.493
Đang truy cập: 929