Tìm kiếm
UBND tỉnh họp đánh giá tình hình chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển
Ngày cập nhật 22/03/2017
Sáng 21/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì buổi họp với các sở, ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã ven biển về tình hình thực hiện các nhiệm vụ bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.
 
 

Tổng số kinh phí bồi thường thiệt hại đã được các địa phương phê duyệt là 680,76 tỷ đồng cho 20.018 đối tượng. Hiện, các địa phương đã chi trả (đợt 1) 323,271 tỷ đồng/400 tỷ đồng tạm cấp cho 18.158 đối tượng, đạt 80,82%; đợt 2 đang tiến hành chi trả tiền bồi thường (200 tỷ đồng tạm cấp). Về hàng hải sản tồn kho (495,2 tấn); tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt là 2,885 tỷ đồng, đã chi trả 50% tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các cơ sở thu mua tạm trữ.

Căn cứ Quyết định 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điều 1 và khoản 1 điều 2 Quyết định số 1880/QĐ-TTg về việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Các địa phương vùng bị ảnh hưởng đã tiến hành áp giá định mức, tổng hợp và niêm yết công khai giá trị bồi thường cho người dân bị thiệt hại. Theo đó, đối tượng, định mức và đơn giá bổ sung theo Quyết định 309/QĐ-TTg là:

Chủ tàu và người lao động trên tàu/thuyền không lắp máy hoặc có lắp máy khai thác thủy sản trên đầm phá bị thiệt hại do ảnh hưởng do sự cố môi trường biển (định mức 1,8 triệu đồng/tàu không lắp máy; 2,15 triệu đồng/tàu có lắp máy).

Lao động có tính đơn giản, không thường xuyên có thu nhập chính thuộc nhóm đối tượng quy định tại điểm a,b,c khoản 2; điểm c khoản 4, khoản 5; điểm b khoản 7 điều 1 Quyết định 1880/QĐ-TTg (định mức 1,455 triệu đồng/tháng/người x 6 tháng). Các cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch có địa điểm kinh doanh tại các xã, phường, thị trấn ven biển bị thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển (định mức 2,91 triệu đồng/tháng/người x 6 tháng).

Định mức đối với nuôi tôm thẻ chân trắng (mật độ 60-100 con/m2) bằng 70% định mức quy định tại điểm a,b khoản 1.1 mục III danh mục định mức ban hành theo Quyết định 1880/QĐ-TTg. Hỗ trợ hàng hải sản tạm trữ tiêu thụ 30%, hỗ trợ hàng hải sản tạm trữ tiêu hủy 100%.

Kết luận tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tốt việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân đảm bảo chính xác, không để xảy ra tiêu cực; tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp các đối tượng và khối lượng thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển theo Quyết định 1880/QĐ-TTg và Quyết định 309/QĐ-TTg, chậm nhất cuối tháng 3/2017 phải có báo cáo gửi UBND tỉnh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đề án xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.770.310
Đang truy cập: 910