Tìm kiếm
Trung tâm Bảo trợ trẻ em kỷ niệm Ngày công tác xã hội 25/3
Ngày cập nhật 03/04/2017
Ông Nguyễn Văn Hậu Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em

 Sáng ngày 25/03/2017 Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội, tham dự gồm có Ban Lãnh đạo Trung tâm, sinh viên đội công tác xã hội thuộc trường Cao đẳng sư phạm Huế, các tổ chức cá nhân từ thiện và gần 40 cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Mục đích của buổi lễ là nhằm Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân; Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

Thông qua buổi lễ này để thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em nói riêng và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

Ông Mai Thanh Bình đọc lịch sử hình thành ngày công tác xã hội của thế giới và Việt Nam

Mai Thanh Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.770.126
Đang truy cập: 879