Tìm kiếm
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 19/04/2017

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, với mục tiêu phấn đấu trên 80% hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc thoát nghèo; 100% người nghèo được tiếp cận thông tin và được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại địa phương; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo và truyền thông ở các cấp được nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông, hiểu biết về chính sách giảm nghèo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học được phân công giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông có kế hoạch, phương án và thực hiện các hoạt động hỗ trợ đồng thời hàng năm, xây dựng từ 01 - 02 phóng sự phản ánh về hiệu quả, tác động của Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; hàng tháng có các tin, bài viết về giảm nghèo trên hệ thống thông tin, báo chí cấp tỉnh và địa phương.

Nội dung tuyên truyền của Kế hoạch bao gồm:

a)  Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông giai đoạn 2016-2020; các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, địa phương liên quan đến Chương trình giảm nghèo bền vững.

b) Thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

c) Tuyên truyền về những thành quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sau 05 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; đồng thời tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

d) Thông tin, tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và mô hình sản xuất tiêu biểu trong giảm nghèo bền vững; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường.

e) Tuyên truyền, phổ biến về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, về chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, các tiêu chí đánh giá, cho điểm, công bố danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo.

g) Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững ở các địa phương trong tỉnh

Cũng theo Kế hoạch số 82, thì những nội dung trên sẽ được tuyên truyền dưới các hình thức sau:

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông;

b) Tuyên truyền trên các ấn phẩm;

b) Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi, hội nghị, hội thảo;

c) Tuyên truền trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị, các buổi tư vấn, đối thoại chính sách giảm nghèo./.

Nguyễn Văn Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.770.321
Đang truy cập: 905