Tìm kiếm
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
Ngày cập nhật 19/04/2017

Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 2259/UBND-XH về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ tình hình thực tế, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát các quy định về phòng chống đuối nước của trẻ em tại cộng đồng, các quy định về ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn, quy định an toàn tại bến đò, tàu, thuyền, khu du lịch ngâm tắm; đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em”, tạo môi trường an toàn cho trẻ em, giảm thiểu đến mức thấp nhất trẻ em bị đuối nước.

Sở Y tế lồng ghép công tác phòng, chống đuối nước trẻ em vào hoạt động của ngành; triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản. Nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em bị đuối nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại; đặc biệt tổ chức tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ và nhận thức đầy đủ về tai nạn sông nước để chủ động phòng ngừa các nguy cơ tai nạn đuối nước; chỉ đạo các trường học, căn cứ đặc điểm cụ thể học sinh, điều kiện của nhà trường và thực tế địa phương, có kế hoạch lồng ghép tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng bơi lội cho học sinh.

Sở Văn hóa, Thể thao phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho trẻ em; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, cứu đuối nước.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp, lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước trẻ em gắn với các hoạt động: mô hình giáo dục kỹ năng cho trẻ em như: Học kỳ trong quân đội, Trại hè thiếu nhi....

Các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 31