Tìm kiếm
Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Ngày cập nhật 19/09/2018

Sáng 14/9/2018,  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh và tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho đội ngũ cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực giảm nghèo bền vững tỉnh; Thành viên tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo đó, với mục đích nhằm xác định, lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2019.

Yêu cầu đặt ra là việc rà soát phải thực hiện đúng quy trình và bộ công cụ quy định tại Thông tư số 17/2016/TT - BLĐTBH; dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể  cũng như phải có sự tham gia của người dân, nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả rà soát phải phán ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân; tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

Về đối tượng rà soát:

- Là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý.

- Một số hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng có đơn đề nghị rà soát hoặc địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Về phạm vi rà soát: Thực hiện tại 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trong đó: khu vực thành thị gồm các đơn vị hành chính là thị trấn, phường; khu vực nông thôn gồm các đơn vị hành chính là xã).

Về phương pháp rà soát: Rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình tại Mục IV của Kế hoạch này.

Về quy trình rà soát và biểu mẫu tổng hợp

Thực hiện theo quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện vào thời điểm từ ngày 01/9/2018 và kết thúc vào ngày 05/12/2018.

Nguyễn Văn Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3.798.894
Đang truy cập: 43