Tìm kiếm
ISO 9001:2015
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý...
Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định Về việc ban hành bổ sung, sửa đổi các quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định Về việc ban hành Sổ tay chất lượng và Các quy trình thực hiện theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Quy trình lĩnh vực Dịch vụ việc làm - Bảo hiểm thất nghiệp (cập nhật năm 2017)
Quy trình lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (cập nhật năm 2017)
Quy trình phòng Bảo trợ xã hội (cập nhật năm 2017)
Quy trình phòng Dạy nghề (cập nhật năm 2017)
Quy trình phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (cập nhật năm 2017)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.729
Đang truy cập: 2.565