Tìm kiếm
Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động cấp huyện
Ngày cập nhật 08/06/2018

Ngày 04/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND, công bố 01 TTHC mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, thủ tục “Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động” là TTHC mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Thủ tục này được căn cứ theo Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017.

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.547
Đang truy cập: 2.541