Tìm kiếm
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Ngày cập nhật 05/07/2018

Ngày 27/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1405/QĐ-UBND về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là BCĐ thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg).

Ban chỉ đạo do ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban.

Các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Nông nghiệp và PT nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg thành phố Huế, các thị xã và các huyện.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện khảo sát, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh có hiệu quả; Đưa công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố Huế thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg cấp huyện...

Quyết định này thay thế Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.866
Đang truy cập: 2.575