Tìm kiếm
Thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/07/2018

Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm các ông: Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế; Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Giao thông Vận tải; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai và tổ chức tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động hàng năm. Tổ chức đối thoại theo quy định tại Khoản 3, Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm của tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.946
Đang truy cập: 2.590