Tìm kiếm
Thông báo chính sách hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có tuyển dụng người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển
Ngày cập nhật 06/08/2018

Về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có tuyển dụng người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

Ngày 18/5/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1918/LĐTBXH-VL hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tuyển dụng người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 vào làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ được hỗ trợ:

1. Hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

2. Hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Nội dung, thời gian, trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo Công văn số 1918/LĐTBXH-VL ngày 18/5/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng người lao động thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển lập và gửi dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo; hỗ trợ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Địa chỉ: số 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế; Điện thoại: 0234 3897028.

 

Phòng Việc làm -An toàn lao động
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.770.152
Đang truy cập: 886