Tìm kiếm
Kế hoạch Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Ngày cập nhật 25/02/2019

Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 20/UBND-KH Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Mục tiêu đề ra là hỗ trợ đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố căn bản của giáo dục nghề nghiệp về cơ chế chính sách. Nâng cao chất lượng và quy mô phát triển GDNN. Tập trung nguồn lực để xây dựng các trường chất lượng cao, trong đó ưu tiên các trường có nghề trọng điểm cấp độ quốc gia và khu vực. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động để phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh sau tốt nghiệp THCS đi học giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 

 Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 15.000 lao động học nghề, trong đó có 3.000 sinh viên trình độ cao đẳng (chiếm tỷ lệ 20%), 2.500 học sinh trình độ trung cấp (chiếm tỷ lệ 16.7%) và 9.500 học viên trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng (chiếm tỷ lệ 63.3%).

       Tỉnh ban hành Kế hoạch sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như : Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp…. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở phù hợp với năng lực đào tạo và khả năng phát triển. Từng bước tái cấu trúc lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô tuyển sinh. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin để phấn đấu đến năm 2020, ít nhất 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và phương tiện, thiết bị dạy học phục vụ công tác quản lý, hoạt động dạy và học nghề. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn theo quy định.

       Nguồn lực tài chính thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương: Nguồn vốn từ ngân sách trung ương: CTMTQG Xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động hàng năm; ngân sách tỉnh Nguồn vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của người học, bao gồm kinh phí đào tạo hàng năm của các địa phương, các cơ sở GDNN và các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước với dự kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch GDNN năm 2019 khoảng 25 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách trung ương: 15 tỷ đồng; từ ngân sách tỉnh: 5 tỷ đồng; từ các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp của người học: 5 tỷ đồng.

      Kế hoạch cũng đưa ra các nhóm giải pháp, gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền; về thể chế, cơ chế, chính sách và quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nguồn lực và các giải pháp khác...

Lê Văn Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.770.336
Đang truy cập: 908