Tìm kiếm
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2019
Ngày cập nhật 26/02/2019

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Hà Văn Tuấn - Giám đốc sở đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2019. Tham dự buổi họp có lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện lãnh đạo của Phòng Việc làm - An toàn Lao động và đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, mục tiêu đề ra của Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp năm 2019 là đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố căn bản của giáo dục nghề nghiệp về cơ chế chính sách; nâng cao chất lượng và quy mô phát triển giáo dục nghề nghiệp; tập trung nguồn lực để xây dựng các trường chất lượng cao, trong đó ưu tiên các trường có nghề trọng điểm cấp độ quốc gia và khu vực; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động để phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh sau tốt nghiệp THCS đi học giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 15.000 lao động học nghề, trong đó có 3.000 sinh viên trình độ cao đẳng (chiếm tỷ lệ 20%), 2.500 học sinh trình độ trung cấp (chiếm tỷ lệ 16.7%) và 9.500 học viên trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng (chiếm tỷ lệ 63.3%). Để thực hiện các mục tiêu đổi  mới, nâng cao chất lượng GDNN, kế hoạch cũng đưa ra các nhóm giải pháp, gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền; về thể chế, cơ chế, chính sách và quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nguồn lực và các giải pháp khác..        

Hội nghị đã nghe phổ biến, triển khai các văn bản theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và Kế hoạch Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai. Dự kiến Hội thi toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 8 năm 2019. Tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự của tỉnh lần này là thiết bị tiêu biểu, có chất lượng cao hoặc thiết bị của Hội thi cấp tỉnh đã đạt giải để tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc. Hội nghị đã nghe phản ánh, trao đổi, thảo luận, giải đáp, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về chuẩn đội ngũ nhà giáo, xây dựng chương trình đào tạo và công tác tuyển sinh của Lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề để thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Tuấn- Giám đốc Sở Lao động - TB&XH xin tiếp thu các ý kiến và sẽ có văn bản chỉ đạo kịp thời gửi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để yên tâm thực hiện kế hoạch tuyển sinh đào tạo trong thời gian tới, đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từng bước tự chủ về tài chính cũng như rút ngắn thời gian đào tạo nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo. Mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của tỉnh thống nhất và phối hợp chặt chẽ với nhau để đẩy mạnh trong công tác tuyển sinh có hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đào tạo nghề nghiệp năm 2019./.

Lê Văn Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.770.551
Đang truy cập: 929