Tìm kiếm
Phê duyệt kế hoạch Tổ chức “Ngày hội tư vấn, định hướng, tuyển sinh học nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”
Ngày cập nhật 20/03/2019

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 447/KH-LĐTBXH về việc Tổ chức Ngày hội tư vấn, định hướng, tuyển sinh học nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Theo đó, về nội dung Ngày hội: Để đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng, phân luồng và tuyển sinh học nghề đối với học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xây dựng Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội tư vấn, định hướng, tuyển sinh học nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”

 Mục tiêu của kế hoạch là nhằm đẩy mạnh công tác tuyển sinh học nghề, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ngày hội là dịp để học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và người lao động có thể đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh, quy trình tuyển sinh cũng như công tác đào tạo tại các trường cao đẳng, trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; Tạo môi trường cho sinh viên, học sinh đang học tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh được hướng nghiệp cũng như tiếp cận những thông tin bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động, từ đó, giúp sinh viên, học sinh có được sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động, đối tượng tham gia: Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu tuyển sinh; học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và khởi nghiệp; học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn cần tư vấn tuyển sinh vào học các trường cao đẳng, trung cấp; người lao động  có nhu cầu học nghề, tìm việc làm và xuất khẩu lao động.

Tập tin đính kèm:
Lê Văn Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.770.218
Đang truy cập: 894