Tìm kiếm
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến về Đề án Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/02/2021
Xem góp ý
2Lấy ý kiến Đề án Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/02/2021
Xem góp ý
3Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/03/2021
Xem góp ý
4Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021- 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/06/2021
Xem góp ý
5Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/06/2021
Xem góp ý
6V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP và Nghị định 15/2019/NĐ-CP
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/07/2021
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.378.611
Đang truy cập: 4.195