Tìm kiếm
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/10/2019

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019 với chủ đề “Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động. Chánh Thanh tra Bộ Lao động - TB&XH đã ban hành các Quyết định số 419 đến 431/QĐ-TTr ngày 28/8/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 17/9/2019 hai Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành thanh tra.

Qua thanh tra tại 13 DN, nhìn chung các doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,... .góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, phát triển, quan hệ lao động hài hòa. Tuy nhiên bên cạnh những quy định của pháp luật lao động đã được các doanh nghiệp thực hiện, còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng, đầy đủ quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội,...như giao kết hợp đồng lao động nội dung ghi chưa đầy đủ, cụ thể; chưa xây dựng tháng lương, bảng lương; chưa khám sức khỏe định kỳ, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; nộp bảo hiểm xã hội không đúng thời gian quy định,... Thực trạng này vừa do ý thức chủ quan của người sử dụng lao động, đồng thời do tác động của yếu tố khách quan như tình hình kinh tế - xã hội, cạnh tranh trong điều kiện hội nhập,... Đoàn thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính về lao động, bảo hiểm xã hội đối với 03 doanh nghiệp và đề nghị Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Kết thúc thanh tra tại từng doanh nghiệp Đoàn thanh tra thông qua Biên bản làm việc, báo cáo Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kết luận thanh tra yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các kiến nghị và báo cáo việc thực hiện kiến nghị gửi về Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế để theo dõi việc chấp hành Kết luận thanh tra của doanh nghiệp./.

Phan Quang Trung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.755
Đang truy cập: 2.568