Tìm kiếm
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ngày cập nhật 14/10/2019

Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, được thực hiện thông qua chủ thể quản lý có thẩm quyền, nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, đồng thời phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm để hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, tổ chức và cá nhân. Hoạt động quản lý luôn luôn có sự sáng tạo, đổi mới. Vì thế công tác thanh tra với ý nghĩa là khâu thiết yếu trong hoạt động quản lý Nhà nước, đòi hỏi phải được đổi mới không ngừng. Vì thế, cần được hiểu toàn diện trên cả phương diện quản lý, điều hành và phương pháp thanh tra cụ thể.

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng và nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra chuyên ngành về lao động, chính sách người có công và xã hội, dạy nghề, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, trẻ em và bình đẳng giới; thanh tra hành chính đối với đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Lao động - TB&XH, sự phối hợp của các phòng, đơn vị, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ thanh tra, Thanh tra Sở Lao động - TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Sở, khảo sát tình hình thực tế liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở để tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hàng năm trình Lãnh đạo đạo Sở phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch hoàn thành đúng thời gian. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác ngoài kế hoạch theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

Qua công tác thanh tra đã phát huy những ưu điểm của các đơn vị, DN, cá nhân được thanh tra. Đồng thời góp phần phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, thông qua đó cũng kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp trên xem xét khắc phục nhiều bất cập, sơ hở của các chính sách, pháp luật hiện hành, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực của ngành Lao động - TB&XH; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ngày càng đi vào nề nếp, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động quản lý và ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Thanh tra Sở luôn thực hiện vai trò tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác khảo sát, lập kế hoạch thanh tra; bảo đảm hoạt động thanh tra toàn diện nhưng không bị chồng chéo; mục đích của hoạt động thanh tra là tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động và phát triển theo đúng hướng, đúng pháp luật. Trong hoạt động thanh tra lấy pháp luật làm căn cứ để đánh giá tính hợp pháp, đồng thời xem xét quan điểm lịch sử cụ thể và trên cơ sở tình hình thực tế để đánh giá đúng mức tính hợp lý trong hoạt động của đối tượng thanh tra, kiểm tra. Kết luận thanh tra, kiểm tra thật cụ thể chính xác, khách quan, trung thực, bảo đảm cả tính hợp pháp, hợp lý và có căn cứ thực hiện.

Khiếu nại, tố cáo của công dân là hoạt động xuất phát từ phía công dân. Trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi phải thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thì công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo càng trở nên quan trọng. Qua hoạt động này cơ quan có thẩm quyền xác định rõ sai phạm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bị khiếu nại, tố cáo; khẳng định việc khiếu nại, tố cáo đúng, sai trong nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân. Hiệu quả cuối cùng của hoạt động này thể hiện ở lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Để dạt được điều đó, Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nghiêm chỉnh Luật Khiếu nại, tố cáo; bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, không trù dập người khiếu nại, tố cáo, bao che vi phạm cho người bị khiếu nại tố cáo. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục và công khai quá trình giải quyết và kết quả giải quyết.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục thực hiện đúng theo quy định Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật liên quan, tập trung vào công tác quản lý Nhà nước và việc chấp hành pháp luật của các đơn vị, doanh nghiệp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị trực thuộc Sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, mặc dù lực lượng thanh tra còn ít, công việc ngày càng tăng, Thanh tra Sở hơn lúc nào hết luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ thanh tra, là lực lượng trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết và tiếp tục thực hiện tốt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới, công tác thanh tra, kiểm tra, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành Lao động - TB&XH của nói riêng và tỉnh nhà nói chung trong tình hình mới./.

Phan Quang Trung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.481
Đang truy cập: 2.532